Ayon sa mga nakalap na mga datos ng Environmental Laboratory and Research Division (ELRD) ng LLDA na nagsagawa ng sampling sa mga maliliit na Lawa sa Lungsod ng San Pablo noong ika-19 at 20 ng Enero 2021, inaasahang magkakaroon muli ng duong na magdudulot ng pagkamatay ng mga isda o “fishkill” sa mga Lawa ng Sampalok, Calibato, Bunot at Mohicap. Isa sa mga sanhi ay ang pagbaba ng temperatura ng tubig sa lawa na inaasahang mula Disyembre hanggang Pebrero.

Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng temperatura ng tubig sa Lawa kaalinsabay ng mababang “dissolved oxygen” ay ang malamig na hangin dala ng Hanging Amihan. Ito ay nagdudulot ng pag-galaw ng tubig na may mas mataas na temperatura mula sa ilalim ng lawa paakyat kung saan mas malamig ang temperatura. Ang pag-galaw na ito ang tinutukoy ng duong. Sa pag-kilos ng mas mainit na tubig papuntang malamig na tubig, nadadala pati ang mga burak na nakatining sa ilalim.

Dahil dito, bumababa ang “dissolved oxygen” sa iba’t-ibang lalim ng tubig. Ang “oxygen” ay kinakailangan ng mga isda at iba pang organismo upang mabuhay.

Dahil dito, pinapayuhan ng LLDA ang mga mangingisda at mga fishcage operators na hanguin na ang mga isda upang maibenta na bago pa man maganap ang pag-duong at magdulot ng “fishkill“.

Kalakip ng babalang ito ang mga hakbang na dapat isagawa kung sakaling maganap ang fishkill.

 

Maraming Salamat,