Memorandum Circular 2021-01: Revised Guidelines on the Use of Artificial Feed in the Laguna De Bay.


Memorandum Circular 2021-02: Additional Guidelines on Registration Fees for the Pollution Control Officers’ Online Trainings and Programs as per Memorandum Circular No. 2020-012.


Memorandum Circular 2021-03: Clarification on the Implementation of Section 10.0 of DENR Administrative Order No. 2016-08 vis-à-vis LLDA Board Resolution No. 523, Series of 2017, LLDA Memorandum Circular No. 2017-05 and DENR-EMB Memorandum Circular No. 2021-01.


Memorandum Circular 2021-04: Revised Guidelines for Implementing Kautusan Blg. 2010-05 “Gabay sa Pagpapatupad ng mga Patakaran at Pamantayan sa Paggamit at Pagsasaayos ng mga Palaisdaan sa Lawa ng Yambo” and Inclusion of other Rules and Regulations on the Sustainable Use, Management and Development of the Yambo Lake Basin.


Memorandum Circular 2021-05: Revised Guidelines for Implementing Kautusan Blg. 2010-04 “Gabay sa Pagpapatupad ng mga Patakaran at Pamantayan sa Paggamit at Pagsasaayos ng mga Palaisdaan sa Lawa ng Pandin” and Inclusion of other Rules and Regulations on the Balanced and Sustainable Use, Management and Development of the Pandin Lake Basin.