Binabalaan ang publiko laban sa mga indibiduwal/entidad na nagpapakilalang may awtoridad na magsagawa ng development o magbenta ng mga karatig na lupa o lupang kanduli ng Laguna de Bay.

Ipinagbibigay alam na WALANG AWTORIDAD GALING SA LLDA O LLDA CLEARANCE/PERMIT ang Torque Village Development, Inc. at Lakeshore Smart City o mga kaugnay na indibiduwal/entidad na magsagawa ng pagtatayo o pagtatambak, pagbebenta, paguupa o ibang pag gamit sa lupang kanduli ng Laguna de Bay, lalo na sa Bayan ng Taytay.

Ang lupang kanduli ng Laguna de Bay ay PAMPUBLIKONG LUPAIN na parte ng lawa. Ang pagsasagawa ng aktibidad dito ay kinakailangan ng pahintulot galing sa LLDA, alinsunod sa R.A. No. 4850, as amended, at mga alituntunin at regulasyon ng LLDA. Ang LLDA ay magsasagawa ng karadagang aksyon laban sa mga indibiduwal/entidad na lalabag sa nasabing batas at patakaran.

Binabatikos at hindi pahihintulutan ng LLDA ang panlilinlang sa publiko at ang pagsasagawa ng nasabing mga ilegal na aktibidad. Pinapayuhan ang publiko na maging maingat at siguraduhing lehitimo ang pagbebenta/pagsasagawa ng aktibidad sa lupang kanduli ng Laguna de Bay.

Kung mayroon kayong impormasyon ukol sa mga nasabing aktibidad/transaksyon, maaring mag-report sa aming tanggapan sa telephone no. (02) 8376-4044 o email address info@llda.gov.ph. Makakaasa po kayo na ang inyong pagkakakilanlan ay protektado.